Libros / Historia / Historia de España Contemporánea (ss. XX y XXI) (739)